24 oktobris, 2018

Liepājas senā svētvieta

(Kurzemes vārda 1925.g. publikācija)

Vecie kapi ka senā kulta vieta.
Liepajas muzeja direktora
J. Sudmaļa.
Starp retiem Liepajas senatnes pieminekļiem minams uzkalniņš ziemeļ-rietumu ostmalā - Vecie kapi.Kāds Liepajas baznicas revizijas protokols no 1587. g. vēsta par šo vietu sekošo: "Nevācieši, kuri pierakstiti pie Liepajas baznicas,notur savas bēres tanī vietā, kur agrak atradās baznica, teikdami, ka viņi savus aizgājejus vēlas aprakt tur, kur guļ viņu sentēvi.