Afiša


Biedrības „Viedums” bezmaksas pasākumi 

5.maijs - „Izvēlies nosirmot skaisti” Ganību iela 53/55 („Zvaigzne ABC” 2.stāvā).
12:00 – 13:00 senioriem lekciju „Esi aktīvs!”  vada pedagoģe Anita Šuideika.
13:00-14:00 senioriem lekcija „Jo vecāks, jo vērtīgāks”, vada biedrības „Viedums” vadītājs Voldis Prancāns.
14:00 -15:00  īpaši senioriem teorētiskā un praktiskā nodarbība „Veselīgā vingrošana” (pēc japāņu zinātnieka Kacudzo Niši metodes).
 15:00 –16:00 individuālas konsultācijas ar speciālistiem, „Zvaigznes ABC” grāmatu iegāde ar atlaidēm

16. maijs - „Literatūra – veselīgam dzīvesveidam” pretī Centrālai zinātniskai bibliotēkai, (lietus gadījumā bibliotēkas 2.stāvā) no 13:00 līdz 16:00 akcijā „Ziedojam literatūru par veselīgu dzīvesveidu!”, liepājnieki var atnest jau izlasītās grāmatas vai žurnālus par veselības, psiholoģijas un filozofijas tēmām, pretī saņemot citus materiālus par attiecīgo tēmu. Nerealizētās grāmatas tiks ziedotas bibliotēkai. Laipni lūdzam piedalīties akcijā, dāvāt grāmatām otru mūžu!

19. maijs - „Veseluma diena”
Celtnieku ielā 19, Liepājas Arodbiedrību centrā.
13:00 – 14:00 lekcija „Veselīgs uzturs pēc Pola Brega skolas”,
savā ilggadīgā pieredzē dalīsies biedrības vadītājs Voldis Prancāns.
14:00 – 15:00 lekcija„Latviskā dzīvesziņa”, vada pedagoģe Sanita Dejus.
15:00 – 16:00 lekciju „Paaudžu konflikti” vada pedagoģe Anita Šuideika.
16:00- 17:00 Pieredzē par Reiki enerģijas izmantošanu ikdienā dalās biedrības biedri.

27.maijs. „Viedums” vadītājs V. Prancāns sniedz labdarības konsultācijas (pieraksts 28220399)

31. maijs – diena „Pasaule bez tabakas” Ganību iela 53/55, grāmatnīcā „Zvaigzne ABC” pasākuma laikā atlaides „Zvaigzne ABC” grāmatu iegādei.
16:00 – 17:00 lekciju „Kā var palīdzēt kristālu terapija” vada tautas dziedniece Inta Grīnvalde.
17:00- 18:00 lekciju „Ar ko aizstāt atkarību” vada biedrības vadītājs V. Prancāns.
           
2. jūnijs -  „Pretī vasarai dabā”
Pulcēšanās pie „Pūt, vējiņiem!”.
18:00 veselīgo vingrošanu pieaugušajiem pēc japāņu zinātnieka Kacudzo Niši metodes jūrmalā brīvā dabā vada instruktors Gunārs Narbuts.
18:00 Bērnu Sadraudzības mandalas veidošana no dabas materiāliem, vada pedagoģes Anita Šuideika un Sanita Dejus. Dabas materiālus (gliemežvāciņus, akmentiņus, zariņus u.c.) var ņemt līdzi.
_____________________________________________________________________________________
Vairāk informācija pie Sanitas Dejus, biedrības „Viedums” sab. attiecību koordinatore – 22187937
e-pasts: biedriba.viedums@inbox.lv
Pasākumi notiek sadarbībā ar Liepājas domi pasākuma „Par veselīgu liepājnieku” ietvaros.
Visi pasākumi ir bezmaksas.