08 oktobris, 2013

Ko dara zintnieks
 Zintnieks VOLDIS PRANCĀNS, 
 
Biedrības Viedums vadītājs. (biedriba.viedums@inbox.lv),
bijis kultūras darbinieks, režisors, Liepājas kultūras komisijas priekšsēdētājs. Beidzis Starptautisko profesionālās dziedniecības akadēmiju.
Vispasaules dziednieku un ekstrasensu līgas sertificēts dziednieks – ekstrasenss.
Konsultē klientus arī neklātienē, nosaka veseluma stāvokli pēc fotogrāfijas,
iezīmē ūdens āderes īpašumu kartēs un mājokļu plānos
(arī no attāluma, pieslēdzoties caur saimnieka foto).
Apkopojis dažas citu seno tautu zināšanas par cilvēka būtību, atradis to sakarības ar baltu dzīvesziņu un Dievatziņu, atspoguļojumu dainās,
kas ļauj labāk izprast latvietību, meklēt savu Laimi.

Interesentu grupām ir iespēja aicināt zintnieku pie sevis vai organizēti ierasties Liepājā, lai papildinātu savus priekšstatus par tēmām: