16 novembris, 2013

Garīgās atdzimšanas ceļā uz pagānismu

GARĪGĀS ATDZIMŠANAS CEĻĀ UZ PAGĀNISMU

Kad Liepājas zintnieks Voldis Prancāns Romas katoļu draudzes prāvestam
oficiāli lūdzis izsvītrot viņu no kristīgās draudzes saraksta, kāds paziņa, to
padzirdējis, nosaucis viņu par nodevēju. Voldis ātrumā atcirtis, ka
drīzāk tad viņš pats, kopjot jūdu reliģiju, ir nodevis latviešu tautu!

Kā sākās tavs garīgo meklējumu ceļš?