06 decembris, 2023

KĀ IZMĒRĪT, VAI UN KĀDĀ MĒRĀ ESMU LATVIETIS
   Tautiskuma mērīšana pēc asiņu sastāva ir nepilnīga un var novest pie ačgārna priekšstata. Ar identitātes noteikšanas problēmas atspoguļojumu saskāros Cēsīs Pasaules latviešu saietā. Aptvēru, ka man ir universāls instruments, kas var līdzēt cilvēkam analizēt savas attiecības ar jebkuru objektu, arī ar latviešu tautu, Latvijas zemi, Latvijas valsti utt, utjpr. Instruments balstās Visuma struktūrā, ko cilvēkā redzam kā čakrālo sistēmu ar tām saistīto smalko ķermeņu funkcijām (kompetenci). Izklausās sarežģīti, bet reāli tie ir 8 testa jautājumi, uz kuriem atbild cilvēks pats, novērtējot skalā, piemēram no 0-5. Nē-0, jā-5, vai kaut kur pa vidu. Maksimālais vērtējums visā testā tādējādi sasniegs 40 punktus, kas ļaus apgalvot, ka esmu 100% piem. latvietis (vai turks utt). Tātad svarīgi ir precīzi noformulēt objektu, ar ko salīdzinām sevi. Piemēram, analizēšu savas (Volda Prancāna) attiecības ar Latgali. Pirmais jautājums - fiziskais - vai esmu dzimis un dzīvoju Latgalē. Dzimis un pirmos 17 gadus jā, bet visu pārējo dzīvi nē. Tātad vairāk par 3-4 punktiem nevaru likt. Otrais jautājums - vai izskatos pēc latgaļa un man ir bērni latgaļi. Ar izskatu tā kā viss kārtībā, arī bērni ir eiropeiski, bet tikai pa pusei latgaļu asiņu un nerunā latgaliski. Atkal vairāk par 3-4 punkti nebūs. Trešais jautājums - vai rūpējos par Latgali? Reizi gadā aizbraucu apkopt senču kapus un varbūt kāds cents manas nodokļu naudas caur valsts budžetu tur nonāk. Viens punkts, ne vairāk. Ceturtais jautājums - vai sadarbojos, draudzējos ar Latgali? Dibināju latgaļu biedrību, kongresos, konferencēs, valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sabiedriskos medijos un sociālos tīklos aktualizēju Latgales un latgaļu kultūras intereses. Bet visa tā vērtību grūti noteikt. Varbūt 3-4 punkti. Piektais jautājums, saziņa. Vai protu latgaliski un izmantoju to saziņā. Jā, protu un runāju, soc. tīklos rakstu - 5 punkti. Sestais jautājums - Vai jaužu Latgales problēmas jeb uzdevumus tuvākam un tālākam laikam? Identitātes, valodas, kultūrtelpas, ekonomikas, migrācijas utt - domāju, ka jā, 5 punkti. Septītais jautājums, vai esmu ko nesavtīgi ziedojis Latgalei? Pāris maisus ar grāmatām Latgales studentu centram un dažas vērtīgākās Arendoles muižas bibliotēkai. Sponsorējis savu necilo iespēju robežās kādas grāmatas izdošanu, dažu izplatīšanai - nekas dižs. Manas domas, idejas un enerģētiskais atbalsts grūti izmērāms. 3 punkti? Astotais jautājums vissmagākais, radošais elements - ko esmu radījis Latgalei? Latgaļu kultūras biedrību Liepājā ar latgaļu bibliotēku... Mūsdienu kolosālajās komunikāciju iespējās tā zaudējusi funkciju. Kāds no tās labums Latgalei? Varbūt ideoloģiskais, apziņai, ka ārpus Latgales dzīvo latgaļu vairāk, kā Latgalē un caur to mums ir iespējas ietekmēt visas Latvijas politiku labvēlīgāk pret Latgali? Ja nekautrēsimies savas izcelsmes un identitātes. 3 punkti? Skaitu kopā: 27-29 punkti. No 40 iespējamiem tie ir ap 70% Tātad, ja kāds man teiks, ka neesmu īsts latgalis, es varēšu argumentēti atbildēt, kāpēc esmu! . Kāds cits pēc saviem testa rezultātiem varbūt teiks - esmu latgalietis par vienu procentu! Arī labi. 100 vienprocentīgu latgaļu taču sanāk kā viens 100%
Analogi varam salīdzināties ar jebkuru citu objektu, piemēram, ideālo Latviju, Rīgu vai Kurzemi, līvu tautu, Latvijas valsti, Eiropu, Ameriku utt, utt Varbūt sanāks, ka kāds, piemēram, ir par 30% latvietis, 20% austrālietis, 30% amerikānis un 20% pasaules pilsonis. Verdiktu pieņems sirds – tieši sirds-apziņa ir izšķirošā un tā noteiks arī rīcību, lai kādā no aspektiem palielinātu svaru un audzētu identitātes elementus.  
Fotoattēla apraksts nav pieejams.
Šo redz: Publisks