Par mums

  Biedrība  “VIEDUMS” 


2.1. Biedrības mērķi
2.1.1. apvienot veselīga dzīvesveida piekritējus, dziedniekus, zintniekus un garīgās attīstības interesentus;
2.1.2. pētīt, saglabāt un popularizēt cilvēka gara, dvēseles un miesas veseluma izpratni, latviskās dzīvesziņas, kultūras un Dievatziņas tradīcijas sabiedrības veselības un informētības uzlabošanai;
2.1.3. veicināt veselīga dzīvesveida, pašatveseļošanās programmu un  tradicionālās tautas dziedniecības metožu piekopšanu sabiedrības veselības uzlabošanai visdažādākajos veidos;
2.1.4. organizēt un veikt vispusīgas izglītošanas darbu veselīgas un sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanai, tai skaitā ar izdevējdarbību;
2.1.5. pārstāvēt un aizstāvēt biedrības biedru intereses, nodrošinot informācijas un zināšanu apmaiņu, vienādu iespēju un pilnīgāku savu cilvēktiesību realizēšanu;
 2.1.6.  attīstīt sadarbību ar pašvaldību, valsts un starptautiskām institūcijām, uzņēmumiem, citām nevalstiskām organizācijām, kā arī sabiedriskiem aktīvistiem Latvijā un pasaulē;
2.1.7. organizēt, piedalīties un veicināt labdarības pasākumus.

Biedrība “Viedums” vēlas veicināt izpratni par cilvēku Gara, Dvēseles un Miesas veselumu, vairot cilvēka veselību, dzīvesprieku un paildzināt darbspējīgu mūžu. Neskaitāmi cilvēki visos laikmetos meklējuši šo ceļu. Izmantosim viņu pieredzi, zināšanas un dalīsimies ar citiem! Mēģināsim apjaust šo Visumu un mūsu pasauli līdz ar vissīkāko būtni tajā, ieskaitot mūs.  Ja mēs esam Viņa sastāvdaļa, kas pakļauta vienotiem Likumiem, tad attieksimies ar Mīlestību pret Visu, kas ap mums un mūsos! Meklēsim Dievišķo harmoniju šajā bezgalīgajā simfonijā!

Voldis Prancāns, Biedrības vadītājs



 *******
Biedrībai “Viedums” interesē  visdažādākie skatījumi  uz cilvēka izveseļošanos un garīgo labsajūtu, jo mēs tik atšķirīgi uztveram pasauli! Aicinām lasītājus mierīgi un izsvērti pieņemt savādākus viedokļus, izjust caur savu Sirdi, kura no metodēm, kurš pasaules uzskats rezonē ar jūsu būtību. Turpmāk pievērsīsim uzmanību latviskajai gadsimtos krātai garīgai pieredzei, kopīgi meklēsim savas tautas  sakrālos kodus, to mums palīdzēs apjaust arī citu tautu nemateriālais kultūras mantojums.

Atbildību par  publikāciju uzņemas tās autors. Būsim priecīgi par veselīgām diskusijām, kā arī par sadarbību ar radniecīgām institūcijām un atsevišķām ieinteresētām personām. 

Varbūt mums ir pa ceļam?
Aicinām uz sadarbību zintniekus, dziedniekus, ārstus, domātājus, latviešu (baltu) dzīvesziņas pētniekus un atbalstītājus, utt., kā arī vairāk vai mazāk radniecīgas organizācijas.

Biedrības "VIEDUMS" vadītājs Voldis Prancāns, mob.t. +371 29596039
e-pasts: biedriba.viedums@inbox.lv 
Juridiskā adrese:
Bāriņu ielā 15, Liepājā, LV3401, Reģ. nr. 40008186281


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru