05 maijs, 2018

Iedzīvināsim un sargāsim Satversmes idejas

LR Saeimas deputātiem, masu medijiem. 04.05.2018. 

Vēršam sabiedrības un visu valsts augstāko amatpersonu uzmanību uz LR Satversmes 99. panta plašiem un sistemātiskiem pārkāpumiem valsts resursu izmantošanā. Šī panta mērķis ir nodrošināt mūsu tautas garīgās suverenitātes pamatus.

99. pants. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.